Causa Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podatki Optymalizacja Restrukturyzacja Audyty Porady Finanse

Causa Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. świadczy następujące usługi w zakresie doradztwa podatkowego:

 1. Bieżące doradztwo

  • udzielanie porad i konsultacji podatkowych;

  • sporządzanie opinii i komentarzy w zakresie poszczególnych transakcji / struktur restrukturyzacyjnych;

  • opiniowanie umów w zakresie implikacji podatkowych;

  • przeprowadzanie audytów / przeglądów podatkowych;

  • wybór najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia obciążeń podatkowych;

  • wsparcie w zakresie przygotowywania deklaracji podatkowych (tax compliance);

  • ocena procedur związanych z kalkulacją podatków;

  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz opinii zabezpieczających;

  • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych;

  • przeprowadzanie szkoleń podatkowych.

 1. Reprezentacja podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

  • wsparcie podatników w trakcie postępowań i kontroli podatkowych;

  • przygotowywanie pism procesowych i środków zaskarżenia;

  • reprezentacja podatników przed Sądami Administracyjnymi.

 1. Usługi dodatkowe

  We współpracy z innymi podmiotami świadczone są dodatkowe usługi z zakresu:

  • bieżącej obsługi księgowej i kadrowej;

  • doradztwa prawnego;

  • sporządzania różnego rodzaju pism procesowych;;

  • reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi czy arbitrażowymi.

Usługi dodatkowe świadczymy we współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu księgowości i kadr.