Causa Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podatki Optymalizacja Restrukturyzacja Audyty Porady Finanse

  • Causa Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o.

ul. Familijna 3A (Białołęka)
03-197 Warszawa
NIP: 5252596963
REGON: 147461402
KRS: 0000527318

  • Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 - 16:00


  • Skontaktuj się z nami

tel / fax +48 22 633 55 83

Causa doradztwo podatkowe na facebooku

Spółka Doradztwa Podatkowego CAUSA wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 494. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000 zł


Informacja RODO: kontaktując się z nami informujemy, iż administratorem Pani(a) danych osobowych będzie Biuro Rachunkowe Causa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych anna.tonderys@biurocausa.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, w tym złożenia oferty.


Doradztwo Podatkowe CAUSA Sp. z o.o. posiada swoją siedzibę na warszawskiej Białołęce przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Płochocińską, co zapewnia szybki dojazd z miejscowości Jabłonna i Legionowo oraz dzielnicy Praga Północ. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.