Causa Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podatki Optymalizacja Restrukturyzacja Audyty Porady Finanse

Biorąc pod uwagę indywidualny charakter każdego zlecenia, kwota wynagrodzenia jest pochodną przewidywanej ilości czasu i zryczałtowanej stawki godzinowej.

Oferujemy zróżnicowane modele współpracy:

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyceny konkretnego zlecenia prosimy o kontakt.