Causa Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podatki Optymalizacja Restrukturyzacja Audyty Porady Finanse

Causa Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. jest podmiotem wyspecjalizowanym do świadczenia usług w zakresie doradztwa podatkowego. Celem naszej działalności jest wsparcie podatników na etapie rozwiązywania bieżących kwestii podatkowych, a także wyboru optymalnych podatkowo rozwiązań odnośnie poszczególnych transakcji, jak i działań restrukturyzacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Integralną częścią naszej pracy jest przeprowadzanie przeglądów / audytów podatkowych, których celem jest ocena prawidłowości procedur i rozliczeń podatkowych. Udzielamy również wsparcia w trakcie postępowań / kontroli podatkowych.

Wysoki poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak również fakt ich przenikania się z innymi dziedzinami prawa, powoduje, iż nasi specjaliści szczególny nacisk kładą na bieżący monitoring orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów, jak i poglądów doktryny. Nasze porady są bowiem ukierunkowane na identyfikacje rozwiązań, które z założenia mają ograniczać ryzyko podatkowe, przy uwzględnieniu uwarunkowań biznesowych Klienta.

Nasze doświadczenie poparte jest wieloletnią praktyką uzyskaną w trakcie świadczenia usług na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w tym w ramach firm tzw. "wielkiej czwórki". W ujęciu branżowym doradzaliśmy zarówno polskim, jak i zagranicznym, podmiotom z sektora finansowego, farmaceutycznego, rolno – spożywczego, budowlanego, chemicznego etc.

Jako podmiot profesjonalnie zajmujący się doradztwem podatkowym Causa Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, prowadzonego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Causa zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta dostosowując szeroką ofertę usług do jego indywidualnych potrzeb, gwarantując otwartość, mobilność i terminowość.